NEMZETKÖZI KONFERENCIA : A határ menti együttműködés: az új lendület eszközei Nagyvárad, Románia 2012. szeptember 27.

Thème: 

Változóban az Európai Unió kohéziós politikája. 2014 után minden eddiginél nagyobb szerepet kap az
integrált szemlélet, amely egyszerre jelenti az ágazatokon átívelő, komplex projektek és programok
megvalósítását, valamint a fejlesztési elképzelések területi integrációját. A korábban megszokott
gyakorlat középpontjában a pályázati felhívásokhoz igazodó és egyszeri, véletlenszerű partnerségekre
épülő projektek álltak. Ez a gyakorlat azonban nehezen képes hatékonyan hozzájárulni az Európa
2020 Stratégiában kitűzött célok eléréséhez, az európai fejlesztési források fenntartható
felhasználásához és az adott térség fejlesztéséhez.
Az új, integrált megközelítés a határtérségekben kedvez az állandó, intézményesült
együttműködéseknek, amelyek képesek biztosítani egy adott régió komplex, sok szempontú
fejlesztését és ezen fejlesztések eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságát. Az intézményesülés
legmagasabb szintjét ma az európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC-k) jelentik,
amelyek a határ mindkét oldalán önálló jogi személyként segíthetik az elválasztó határokat
meghaladó, közös, fenntartható projektek megvalósítását. A 2007-ben hatályba lépett
1082/2006/EK-rendelet révén bevezetett új jogi eszköz alkalmazásában Franciaország és
Magyarország élen jár. Ezeknek a tapasztalatoknak a megosztása ösztönzőleg hathat más európai
térségekre is, hogy a határ menti együttműködéseiket intézményesítsék, ezáltal az uniós források
hatékonyabb felhasználásával a határrégiók fejlődéséhez eredményesebben járuljanak hozzá.
A konferencia célja az új eszköz minél sokoldalúbb bemutatása és népszerűsítése.

Mots-clés: 

Vous devez vous connecter pour pouvoir lire l'intégralité de cet article.

Se connecter