Határon átnyúló területi monitoring – 2. európai szeminárium

Határon átnyúló területi monitoring – 2. szeminárium

Budapest, 2014. szeptember 30.

HÁTTÉR

 A Nancy szeminárium (2012)

A Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), a DATAR (területfejlesztési és regionális versenyképességi tárcaközi delegáció, FR) és a FNAU (Urbanisztikai Ügynökségek Nemzeti Föderációja, FR) 2012-ben, Nancy-ban (Franciaország) szemináriumot rendeztek a határon átnyúló területi adatgyűjtés témájában. A szeminárium sikeres volt, a megjelent országok (Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg, Olaszország) képviselői megállapodtak egy a határrégiókban gyűjtött statisztikai adatok harmonizációjáért felelős munkabizottság létrehozásáról.

 

Miért fontos a területi monitoring?

Az Európai Unió területi kohéziója, valamint az Egységes Piac fejlesztése megkívánja egyrészt a belső határok megnyitását, illetve a jogi és adminisztratív akadályok lebontását, másrészt az integrációs folyamat, megfelelő adatbázisokon alapuló, helyes felmérését és elemzését.

A statisztikai adatgyűjtési módszerek és az adatgyűjtés a nemzeti kompetenciák körébe tartozik, melynek eredményeképp az adatgyűjtés alapjául szolgáló területi (adminisztratív) egységek és a mérés időzítése (adatgyűjtés gyakorisága) országonként eltérnek. Ezek az eltérések alapvetően akadályozzák a transzeurópai területi, gazdasági és társadalmi folyamatok jobb megértését, de a legsúlyosabb problémát a határ menti régiók esetében okozzák, ahol szükséges lenne a határon átnyúló áramok mérése.

Habár az Eurostat minden tagállamról (és néhány EU-n kívüli országról) ugyanazt a módszertant követve gyűjt adatokat,

 • a tagországoktól begyűjtött adatok késéssel kerülnek publikálásra, melyek így vesztenek aktualitásukból;
 • az adatok által leírt területi szintek (NUTS 2 és NUTS 3) különböznek a határon átnyúló együttműködések általános szintjeitől (LAU 1, LAU 2).

 

A belső határok jobb átjárhatósága, illetve egy az európai nemzetek közötti magasabb szintű gazdasági integráció és erősebb szocio-kulturális együttműködés érdekében szükséges az adatbázisok jobb elérhetősége illetve az adatgyűjtési folyamatok és a mérések magasabb szintű összehangolása. Mindez megkívánja a nemzeti statisztikai és tervező intézmények együttműködését.

 

Mi a szeminárium célja?

A Nancy szeminárium keretében Franciaország és a szomszédos országok képviselői találkoztak. Azonban a helyzet Kelet-Közép-Európában teljesen más, hiszen az országok átlagos mérete kisebb (kb. 75 000 km2) mint Nyugat-Európában, a határok száma magasabb, valamint a határok státusza (beleértve a Vasfüggönyt) évtizedekig gátolta az érintett szereplőket a munkában, a közös régiófejlesztésben. Az EU bővítésnek köszönhetően egyre több volt kommunista állam csatlakozott az Európai Unióhoz, mely nem csak a határok megnyitását teszi lehetővé, egyben lehetőséget biztosít stratégiai szemléletű együttműködések megkezdésére is. Mindamellett a stratégiai együttműködéshez szükség van az aktuális helyzet értékelésére, mely lehetetlen a megfelelő, széles körű adatok elérésének garantálása nélkül.

A szeminárium fő céljai a következők:

 • a releváns kelet-közép-európai érintettek (statisztikai intézmények, nemzeti tervezési hatóságok) és a döntéshozók (minisztériumok) figyelmének felhívása a területi adatgyűjtés terén megvalósítandó együttműködés szükségességére;
 • a határon átnyúló területi statisztikák nyugat- és észak-európai jó gyakorlatainak bemutatása;
 • a potenciális együttműködési keretek azonosítása Közép-Európa, valamint a keleti és nyugati országok számára.

 

A szemináriumot a budapesti Francia Intézet és Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma támogatja.


Tervezett Program

 Köszöntők (10:00 – 10:30)

Hervé Ferrage kulturális és együttműködési tanácsos, a budapesti Francia Intézet igazgatója

Magyar Levente gazdaságdiplomáciai helyettes államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium

Olivier Denert főtitkár, Mission Opérationnelle Transfrontalière (Franciaország)

Martín Guillermo Ramírez főtitkár, Európai Határrégiók Szövetsége (AEBR)

  

A probléma – avagy miért van szükség területi monitoringra a határtérségekben? (10:30–11:45)

Az első panel során ez előadók ismertetik a megfelelő (összehasonlítható) adatok és az állandó területi monitoring hiánya által okozott nehézségeket, problémákat. Célunk, hogy rámutassunk a területen való együttműködés szükségességére, illetve azonosítsuk azokat a problémákat, melyeket az adatgyűjtés és –feldolgozás hiánya okoz.

A problémák a következő szempontok szerint kerülnek ismertetésre:

kutatás

James Scott, a regionális és határtudományok professzora, Kelet Finnországi Egyetem Karélia Intézete (Finnország), A Határtani Egyesület (Association of Borderland Studies) ügyvezető titkára

 • területi monitoring

Gilles Toutin Területi Egyenlőségért Felelős Főbizottság (CGET-Commissariat général à l’égalité des territoires), (Franciaország)

 • területi tervezés

Jaschitz Mátyás tervezési igazgató, Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

 • az ETE programok értékelése

Ieva Kalnina fejlesztő-oktató, INTERACT Vyborg

 

A megoldás (13:00 – 14:15)

A második panel keretében a határon átnyúló területi monitoring és adatgyűjtés legjobb gyakorlatai kerülnek bemutatásra. Célunk egy olyan európai szintű útmutató ismertetése, mely lehetővé teszi a Nancy kezdemény céljainak megvalósítását.

 

 • A galíciai és észak-portugál statisztikai atlasz

Nuño Almeida, a Norte de Portugal-Castilla y León és a Norte de Portugal-Galicia munkacsoport biztosa (Portugália)

 • Az Örestat modell

Daniel Svärd projektmenedzser, osztályvezető, Skåne Region (Svédország)

 • A SIGRS-GISOR modell

Manuela Studer projektmenedzser, Bázel város kanton (Svájc) és Peter Mowitz projektmenedzser, Rheinland-Pfalz tartomány (Németország)

 • A Locator : határtalan információk vállalkozásoknak

Ralf P. Meyer projektmenedzser, Aachen régió regionális fejlesztési ügynökség (Németország)

 

Az európai perspektíva (14:45 – 16:00)

A záró panel célja, hogy meghatározza az európai intézmények szerepét a sikeres területi monitoring kereteinek megteremtésében. A Nancy szeminárium megindította a folyamatot, míg a Budapest szeminárium kiterjeszti azt Közép-Kelet Európa területére. A következő lépések várhatóan az olasz és luxemburgi elnökség keretében fognak megvalósulni.

 • A Nancy kezdeményezés

Olivier Denert főtitkár, Mission Opérationnelle Transfrontalière (Franciaország)

 • A luxemburgi elnökség szerepe

Jean-Claude Sinner kormányzati tanácsadó (The Grand Duchy of Luxemburg)

 • Szintézis: az Európai Bizottság szerepe

Nathalie Verschelde osztályvezető helyettes, Európai Bizottság Regionális Politikáért Felelős Főigazgatóság, Határon átnyúló együttműködésekért felelős osztály (DG Regio European Cross-Border Cooperation Unit)

 

Mots-clés: 
Mots-clés: 

Vous devez vous connecter pour pouvoir lire l'intégralité de cet article.

Se connecter